Logo
Phidias
Pheasant Hollow's Phenomenon
(GCH Pheasant Hollow's Kryptonite SOM X Papageno's Golden Ratio)


aka: Phidias
Breeder: Anita Hunter
Owners - Kerry & Allison Jones

Phidias - 4 months

Phidias - 1 year